Arazide Güneş Enerji Santrali Temizleme

Arazide Güneş Enerji Santrali Temizleme Arazide güneş enerji santrali temizliği arazinin yapısına göre zorluk göstermektedir. Bazı paneller arazide yüksek tepelerde, bazıları çok eğimli bölgelerde, bazılarının zemini kaya ve girintili çıkıntılı, bazıları panel geçişlerinde kot farkları bulunmaktadır. Traktörlü sistem için bu tip yerleri temizlemek neredeyse imkansız olmakla beraber, yıkanırsa da panel kırılmasına yol aça bilmektedir. Tay grup temizlik olarak arazide güneş enerji santrali temizliğinde…